BORANG SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2017 - 2018
JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

 

 TEMPOH : JANUARI 2017 Hingga JUN 2018


Pelanggan yang dihormati,

Kajian ini adalah bertujuan mengenalpasti tahap kepuasan pelanggan sebagai maklumbalas bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Bendahari Negeri Sabah (JBNS) kepada tuan / puan. Diharapkan tuan / puan dapat melapangkan masa dengan menjawab soal selidik yang disediakan.

Kerjasama tuan / puan didahului dengan ucapan terima kasih.

Bahagian A

Bahagian A: Profil Pelanggan

1. Sila pilih kategori anda :
2. Kekerapan anda berurusan dengan JBNS dalam tahun ini :
3. Cara anda berurusan dengan JBNS (Boleh pilih lebih daripada satu)
a) Telefon
b) Emel / Laman Web Rasmi JBNS
c) Kaunter
lain-lain (Jika ada sila nyatakan) :

4. Bagaimana anda mengetahui tentang kajian soal selidik ini (Boleh pilih lebih daripada satu)
a) Telefon
b) Emel / Laman Web Rasmi JBNS
c) Kaunter
lain-lain (Jika ada sila nyatakan) :
Sambungan (Sila tekan tab di atas Bahagian B)