BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN KEW.PA 9

 

e-mail Pegawai:
Jenis Aset:


Keterangan Aset:

Nombor Siri Pendaftaran :
Kos Penyelenggaraan terdahulu (jika ada):
Pengguna Terakhir:

Tarikh Kerosakan:

Perihal Kerosakan:

*
Catatan:
Borang ini hanya digunakan untuk Aset Jabatan Bendahari Negeri Sabah sahaja.