This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014

Help by Klarita Domian W0122

Tema
 
 
 
 
Tarikh:
 
Masa:
 

 

Perakaunan Akruan

  • ACCOUNTING POLICIES Revised February 2014
  • KERTAS MAKLUMAN PEMAKAIAN POLISI DAN PIAWAIAN PERAKAUNAN AKRUAN YANG TELAH DILULUSKAN OLEH JAWATANKUASA PEMANDU PERAKAUNAN AKRUAN DI PERINGKAT KERAJAAN NEGERI
  • PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN (PPPA)
  • Malaysia Public Sector Accounting Standard (MPSAS)

Kalendar

 

Carian

Hubungi Kami

Surat menyurat :- 
Jabatan Bendahari Negeri Sabah
Bahagian Pentadbiran dan Personal
Level 10, Blok A
Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat
88400 Kota Kinabalu

No Telefon : 088-368397 No Faks : 088-211392

KBNS / MBJ

KBNS

- Tiada - 

Jumlah Pelawat

1.png4.png0.png4.png7.png8.png
2018-11-21

Kemaskini terakhir:

31 Julai 2018

This template created and design by Shahrom bin Yusop SSL2014JBNS Copyright © 2014

This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014