This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014

Help by Klarita Domian W0122

Tema
 
 
 
 
Tarikh:
 
Masa:
 

 


PEKELILING BENDAHARI NEGERI SABAH (PBNS)Pekeliling Tahun 2017
 • PBNS Bil 15/2017 - GARIS PANDUAN PENYEDIAAN DAN PEMBAYARAN SARAAN BAGI TAHUN 2018
 • PBNS Bil 14/2017 - PENGGUNAAN SISTEM E-POL SEPENUHNYA DI SEMUA STESEN PAM MINYAK JKR DIKUATKUASAKAN MULAI 1 DISEMBER 2017
 • PBNS Bil 13/2017 - PENGGUNAAN LEJAR SUBSIDIARI SEBAGAI AKAUN PENGHUTANG PENDAHULUAN MIKRO KOMPUTER(K52) DAN PENDAHULUAN (K52)
 • PBNS Bil.12/2017 - PENGHANTARAN PENYATA PENYESUAIAN AKAUN UNTUK BULAN DISEMBER (AKHIR) TAHUN 2017 SELEWATNYA PADA 09 FEBRUARI 2018
 • PBNS Bil.11/2017 - Sistem Pol Mesti Digunakan Untuk Semua Kenderaan Dan Jentera Yang Mengambil Minyak Dan Pelincir Di Stesen Pam Minyak Jkr Daerah Beaufort, Kuala Penyu Dan Kunak Mulai 01 Ogos 2017
 • PBNS Bil.10/2017 - PERATURAN PENYEDIAAN DAN FORMAT BUKU DAFTAR KEHADIRAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH)
 • PBNS Bil.9/2017 - PERATURAN PEMBAYARAN BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2017 KEPADA PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH)
 • PBNS Bil.8/2017 - PERATURAN PEMBAYARAN BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2017
 • PBNS Bil.7/2017 - SISTEM POL MESTI DIGUNAKAN UNTUK SEMUA KENDERAAN DAN JENTERA YANG MENGAMBIL MINYAK DAN PELINCIR DI 14 STESEN PAM MINYAK JKR DI DAERAH SEPERTI LAMPIRAN A
 • PBNS Bil.6/2017 - CAJ PERBELANJAAN POL AKAN DIKENAKAN TERUS KE VOT PERUNTUKAN PERBELANJAAN POL KEMENTERIAN/ JABATAN WALAUPUN PERUNTUKAN KECIL YANG DISALURKAN KE JKR TELAH HABIS ATAU TIDAK MENCUKUPI
 • PBNS Bil.5/2017 - PENUTUPAN AKAUN KERAJAAN NEGERI SABAH TAHUN 2017
 • PBNS Bil.4/2017 - SISTEM POL MESTI DIGUNAKAN UNTUK SEMUA KENDERAAN DAN JENTERA YANG MENGAMBIL MINYAK DAN PELINCIR DI STESEN PAM MINYAK JKR DAERAH KOTA BELUD, TUARAN DAN SIPITANG MULAI 02 MEI 2017
 • PBNS Bil.3/2017 - SISTEM POL MESTI DIGUNAKAN UNTUK SEMUA KENDERAAN DAN JENTERA YANG MENGAMBIL MINYAK DAN PELINCIR DI STESEN PAM MINYAK JKR DAERAH PAPAR, TAMBUNAN DAN TENOM MULAI 12 APRIL 2017
 • PBNS Bil.2/2017 - Penggunaan Sistem E-Kuasa Menandatangani Baucar Bayaran
 • PBNS Bil.1/2017 - Sistem POL Mesti Digunakan Untuk Semua Kenderaan dan Jentera yang Mengambil Minyak dan Pelincir di Stesen Pam Minyak JKR Putatan Mulai 1 Februari 2017


Pekeliling Tahun 2016

Pekeliling JBNS juga boleh didapati di laman e-Pekeliling.

Kalendar

 

Carian

Hubungi Kami

Surat menyurat :- 
Jabatan Bendahari Negeri Sabah
Bahagian Pentadbiran dan Personal
Level 10, Blok A
Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat
88400 Kota Kinabalu

No Telefon : 088-368397 No Faks : 088-211392

KBNS / MBJ

KBNS

- Tiada - 

Jumlah Pelawat

1.png7.png6.png3.png5.png2.png
2019-04-23

Kemaskini terakhir:

12 Disember 2018

This template created and design by Shahrom bin Yusop SSL2014JBNS Copyright © 2014

This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014