This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014

Help by Klarita Domian W0122

Tema
 
 
 
 
Tarikh:
 
Masa:
 

 


Pekeliling Pejabat Bendahari Daerah


No. Pekeliling
No. Rujukan
Tajuk
Tarikh Dikeluarkan
JBNS(DK) NO.100-4/BD/A/JLD.3(50) Arahan Jabatan Mengenai Garis Panduan Penyediaan Penyata
Penyesuaian Bank Untuk Pejabat Bendahari Daerah, Jabatan
Bendahari Negeri Sabah
11 Jun 2009
PPBD bil. 17/2007 JBN No. (A) 100-4/345/Klt.5/(58) 12 Nov 2007
PPBD bil. 9/2007 JBN No. (A) 100-4/345/Klt.5/(42)

Prosedur Pengeluaran Wang Tunai Untuk Tujuan Pembayaran Di Kaunter Pejabat Bendahari Daerah

3 Sept 2007
PPBD Bil. 6/2007 JBN No: (A) 100-43/4405 /Klt.2/19 Prosedur Penghantaran FTP 27 Jul 2007
PPBD Bil 5/2006 JBNS: (A) 100-4/345/Klt.5/(16) Tatacara Pengakaunan Faedah Akaun Semasa Bank 2 Jun 2006
PPBD Bil 3/2006 JBNS: (A) 100-43/4405/Klt.2/13 Pemberhentian Penggunaan Menu Kelompok Baucar Banyak Baucar Satu Cek dan Penggunaan Satu Baucar Satu Cek Dalam Proses Kelompok Baucar SISWANG 15 Mei 2006
PPBD Bil.7/2005 JBNS NO: 100-4/345/klt.5/(2) Penghantaran Akaun Bulanan Ke Ibupejabat Jabatan Bendahari Negeri 1 Sept 2005
PPBD Bil 6/2005 JBNS: (A) 100-4/345/Jld.IV(147) Masa Perkhidmatan Kaunter Bendahari Daerah 08 Julai 2005
PPBD Bil 4/2005 JBNS:(E) 100-43/4405/267 Penguatkuasaan Penggunaan Sistem Kewangan Bendahari Daerah SISWANG 16 Jun 2005
PPBD Bil 3/2004 JBNS:(A)100-4/345/Jld.IV/(148) Borang Permohonan Wang (RBC) 20 Ogos 2004
PPBD Bil 2/2004 JBNS:(A)100-4/345/Jld.IV/(147) Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 20 Ogos 2004
PPBD Bil 1/2004 JBNS:(A) 100-19/3554/(134) Baucar Bayaran Skim Bantuan Orang Tua (SBOT) 11 Mac 2004
PPBD Bil 3/2003 JBNS:(A)100-43/4405/(151-155) Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Kewangan Bendahari Daerah (SISWANG) 29 Sept 2003
PPBD Bil 2/2003 JBNS:(A)No:100-4/345/Jld.IV/(93) Jawapan Kepada Pertanyaan Atau Teguran Jabatan Audit Negara Dan Audit Dalaman, Kementerian Kewangan Negeri 28 April 2003
PPBD Bil. 1/2003 JBNS:(A)No:100-4/345/Jld.IV/(56) Perubahan Peringkat Meluluskan Cuti Anggota Perkhidmatan Pejabat Bendahari Daerah Melalui Sistem E-Cuti Dan Pengambilan Cuti Oleh Bendahari Daerah 2 Januari 2003

Kalendar

 

Carian

Hubungi Kami

Surat menyurat :- 
Jabatan Bendahari Negeri Sabah
Bahagian Pentadbiran dan Personal
Level 10, Blok A
Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat
88400 Kota Kinabalu

No Telefon : 088-368397 No Faks : 088-211392

KBNS / MBJ

KBNS

- Tiada - 

Jumlah Pelawat

1.png7.png6.png3.png5.png2.png
2019-04-23

Kemaskini terakhir:

12 Disember 2018

This template created and design by Shahrom bin Yusop SSL2014JBNS Copyright © 2014

This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014