This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014

Help by Klarita Domian W0122

Tema
 
 
 
 
Tarikh:
 
Masa:
 

 


Visi, Misi & Polisi

an image

 

 

 

 

 

VISI JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

"KE ARAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN PERAKAUNAN"


 

 

 

 

MISI JABATAN

Kewangan Kerajaan adalah wang awam dan hendaklah ditadbir dengan penuh amanah dan tanggungjawab dan digunakan mengikut peraturan-peraturan kewangan semasa. Justeru itu, semua wang awam yang diperolehi dan dibelanjakan mestilah diakaunkan secara jelas dan lengkap.Sejajar dengan ini, Jabatan Bendahari Negeri Sabah yang bertanggungjawab mengendalikan Sistem Perakaunan Kerajaan Negeri Sabah mempunyai misi berikut:

  • Mempertingkatkan pengurusan kewangan dan perakaunan yang berkesan dan efisien dalam sektor awam;
  • Mempertingkatkan akauntabiliti dalam sektor awam terhadap wang dan harta awam;
  • Melaksanakan amanah menjaga keselamatan wang dan harta awam;
  • Menjadi sebuah organisasi yang berketerampilan tinggi, prihatin dan komited terhadap tanggungjawabnya dan
  • Membangunkan pegawai dan staf perakaunan yang mahir, cekap dan beretika tinggi.

 

DASAR JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

MENGENDALIKAN WANG AWAM BERASASKAN AKTA ACARA KEWANGAN 1957 (PINDAAN 1972) DAN MENYELENGGARA SISTEM PERAKAUNAN YANG TERATUR DAN SEMPURNA BAGI PENYEDIAAN AKAUN AWAM TAHUNAN BERSESUAIAN DENGAN PIAWAIAN PERAKAUNAN KERAJAAN.

 

FUNGSI JABATAN

Fungsi-fungsi asas Jabatan Bendahari Negeri Sabah adalah seperti berikut:

  1. Mengendalikan dan menyelenggarakan Akaun Kerajaan Negeri Sabah;
  2. Memproses dan membuat pembayaran-pembayaran Kerajaan Negeri Sabah;
  3. Menerima dan menyimpan hasil negeri dan terimaan serta mengawal dan mengurus dana Akaun Kerajaan Negeri Sabah;
  4. Memberi khidmat nasihat dan panduan kepada Jabatan Kerajaan mengenai tatacara kewangan dan pengendalian perakaunan Kerajaan Negeri Sabah dan
  5. Mengendalikan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu seperti pinjaman kenderaan, insuran perjalanan udara dan tuntutan kemalangan berkumpulan.

Kalendar

 

Carian

Hubungi Kami

Surat menyurat :- 
Jabatan Bendahari Negeri Sabah
Bahagian Pentadbiran dan Personal
Level 10, Blok A
Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat
88400 Kota Kinabalu

No Telefon : 088-368397 No Faks : 088-211392

KBNS / MBJ

KBNS

- Tiada - 

Jumlah Pelawat

1.png7.png6.png3.png5.png3.png
2019-04-23

Kemaskini terakhir:

12 Disember 2018

This template created and design by Shahrom bin Yusop SSL2014JBNS Copyright © 2014

This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014