This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014

Help by Klarita Domian W0122

Tema
 
 
 
 
Tarikh:
 
Masa:
 

 


Objektif & Polisi Kualiti


OBJEKTIF KUALITI JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

 • Sekurang-kurangnya 95% daripada baucar bayaran yang diterima dan didapati lengkap dan teratur akan diproses dalam tempoh 4 hari bekerja kecuali bagi bulan Disember dan Januari tahun berikutnya.
 • 100% baucar bayaran yang lulus dan teratur dibayar dalam masa 1 hari bekerja.
 • Akaun Bulanan ditutup pada minggu ke empat (4) bulan berikutnya kecuali penutupan akaun bagi bulan Januari.
 • Lejar bulanan dikeluarkan 4 hari bekerja selepas Akaun Bulanan ditutup.
 • Akaun Tahunan ditutup tidak lewat daripada Februari tahun berikutnya.
 • Mengemukakan Penyata Akaun Awam kepada Jabatan Audit Negara sebelum 31 Mei.
 • Mengemukakan Penyata Akaun Awam kepada Jabatan Cetak Kerajaan untuk dibukukan selepas "Audit Exit Conference" dan Sijil Audit Negara diterima daripada Setiausaha Tetap, Kementerian Kewangan.
 • 100% bayaran saraan bulanan yang lengkap dan teratur mengikut Pekeliling Jadual Bayaran Saraan.
 • 70% anggota hendaklah diberi latihan sekurang-kurangnya 2 hari dalam masa setahun.
 • Prestasi pembekal akan dinilai setiap setengah tahun.
 • Perkhidmatan penyelenggaraan dan pemeriksaan komputer dibuat mengikut jadual yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
 • 100% permintaan fail dapat dibekalkan pada hari yang sama sekiranya ada dalam simpanan.

POLISI KUALITI JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

 • Jabatan Bendahari Negeri Sabah adalah komited untuk mencapai kepastian kualiti Pengurusan Penyediaan Penyata Akaun Awam dikeluarkan tepat pada masanya serta memberi gambaran benar dan saksama.
 • Pembayaran Perbelanjaan Awam adalah teratur dan menepati keperluan Piagam Pelanggan dan Objektif Kualiti JBNS.
 • Kepastian Kualiti ini akan dilaksanakan melalui pematuhan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti MS-ISO 9001:2008 yang disemak dari masa ke semasa.
 • Pihak Pengurusan JBNS adalah komited dalam memastikan Polisi Kualiti ini dipatuhi melalui hebahan kepada setiap peringkat pengurusan jabatan dan akan disemak kesesuaiannya pada setiap Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

Kalendar

 

Carian

Hubungi Kami

Surat menyurat :- 
Jabatan Bendahari Negeri Sabah
Bahagian Pentadbiran dan Personal
Level 10, Blok A
Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat
88400 Kota Kinabalu

No Telefon : 088-368397 No Faks : 088-211392

KBNS / MBJ

KBNS

- Tiada - 

Jumlah Pelawat

1.png7.png6.png3.png5.png1.png
2019-04-23

Kemaskini terakhir:

12 Disember 2018

This template created and design by Shahrom bin Yusop SSL2014JBNS Copyright © 2014

This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014