Bendahari Daerah
Note: Berikut adalah tarikh senarai Bendahari Daerah yang Disatukan

BILPerkaraTambunan -KeningauKunak -TawauPitas -Kota MaruduNabawan -KeningauBeluran -Sandakan
1. Tarikh Disatukan 03/03/2014 03/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 05/05/2014

PerkaraKinabatangan
-Sandakan
Tenom
-Keningau
Tarikh Disatukan 05/05/2014 15/08/2014