LAPORAN HADIR KURSUS / BENGKEL / LATIHAN JBNS


Name:
Email Address:
Jawatan/Gred:
Bahagian/Seksyen/Bendahari Daerah:
Penganjur:
Tajuk Seminar/Kursus/Latihan:
Tarikh Seminar/Kursus/Latihan diadakan:
Tempat Seminar/Kursus/Latihan diadakan:
Nyatakan anggaran Kos(RM) yang Terlibat? (Termasuk kos makan/minum, Pengangkutan, Penginapan dan lain-lain)
Adakah program yang anda ikuti ini membantu menambah pengetahuan dan seterusnya meningkatkan lagi kualiti kerja anda? (Berikan sebab anda di soalan seterusnya) Ya
Tidak
Berikan sebab anda.

Create a web form here