This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014

Help by Klarita Domian W0122

Tema
 
 
 
 
Tarikh:
 
Masa:
 

 


LAPORAN HADIR KURSUS / BENGKEL / LATIHAN JBNS


Name:
Email Address:
Jawatan/Gred:
Bahagian/Seksyen/Bendahari Daerah:
Penganjur:
Tajuk Seminar/Kursus/Latihan:
Tarikh Seminar/Kursus/Latihan diadakan:
Tempat Seminar/Kursus/Latihan diadakan:
Nyatakan anggaran Kos(RM) yang Terlibat? (Termasuk kos makan/minum, Pengangkutan, Penginapan dan lain-lain)
Adakah program yang anda ikuti ini membantu menambah pengetahuan dan seterusnya meningkatkan lagi kualiti kerja anda? (Berikan sebab anda di soalan seterusnya) Ya
Tidak
Berikan sebab anda.

Create a web form here

Kalendar

 

Carian

Hubungi Kami

Surat menyurat :- 
Jabatan Bendahari Negeri Sabah
Bahagian Pentadbiran dan Personal
Level 10, Blok A
Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat
88400 Kota Kinabalu

No Telefon : 088-368397 No Faks : 088-211392

KBNS / MBJ

KBNS

- Tiada - 

Jumlah Pelawat

1.png7.png6.png3.png5.png2.png
2019-04-23

This template created and design by Shahrom bin Yusop SSL2014JBNS Copyright © 2014

This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014