BORANG PERMOHONAN KURSUS / BENGKEL / LATIHAN JBNS


1. Kursus Yang Dipohon:
2. Name:
3. No. Kad Pengenalan: (Cth: 690920-12-5188)
4. Email Address:
5. Alamat Perhubungan:
6. No. Telefon:
7. No. Faks (jika ada):
8. Jawatan/Gred:
9. Saya ingin memohon kursus tersebut di atas kerana: Diwajibkan oleh skim perkhidmatan.
Diarah oleh Ketua Jabatan.
Belum pernah mengikuti kursus tersebut.
Ingin mengikuti semula kursus tersebut.
Ingin menambah pengetahuan dan kemahiran.
Lain-lain sebab (Isi soalan no. 10).
10. Lain-lain sebab ingin memohon kursus:
11. Alamat E-Mel Ketua Jabatan/Pejabat (jika ada):

This form powered by Freedback