Anugerah dan Pengiktirafan Perkhidmatan Awam


an image

ANUGERAH PERKHIDMATAN AWAM 2010
Anugerah Tadbir Urus Kewangan Terbaik
Bahagian Pengurusan Penerimaan dan Pembayaran

Dianugerahkan Oleh
KERAJAAN NEGERI SABAH
Pada 3 Disember, 2010


Kembali