This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014

Help by Klarita Domian W0122

Tema
 
 
 
 
Tarikh:
 
Masa:
 

 


MAKLUMAT PERJAWATAN


BIL.
JAWATAN
GRED
BILANGAN JAWATAN MENGIKUT ANGGARAN
BILANGAN JAWATAN DIISI SECARA TETAP, SEMENTARA ATAU MEMANGKU
BILANGAN JAWATAN YANG BELUM DIISI
1.
Bendahari Negeri
VU7
1
1
0
2.
Akauntan
W54
1
1
0

3.

Akauntan

W52

1

1

0
4.
Akauntan
W48
4
4
0

5.

Akauntan

W44

3

3

0
6.
Akauntan
W41
8
7
1

7.

Penolong Akauntan

W36

2

2

0
8.
Penolong Akauntan
W32
10
10
0
9.
Penolong Akauntan
W27
38
35
3
10.
Pegawai Tadbir
N48
1
1
0

11.

Penolong Pegawai Tadbir

N27

1

1

0
12.
Pembantu Tadbir
N26
4
0
4

13.

Pembantu Tadbir (Kewangan)

W22

10

10

0
14.
Pembantu Tadbir (P/O)
N22
13
17
-4
15.
Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)
N22
2
2
0

16.

Pembantu Tadbir (Kewangan)

W17

48

48

0
17.
Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)
N17
4
4
0
18.
Pembantu Tadbir (P/O)
N17
97
57
40

19.

Pegawai Khidmat Pelanggan N17 2 2
0
20.
Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip)
N14
1
1
0
21.
Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip)
N11
10

10

0
22.
Pembantu Am Rendah
N04
1
0
1
23.
Pembantu Am Rendah
N01
23
22
1
24.
Pemandu Kenderaan Bermotor
R03
2
2
0
25.
Pekerja Rendah Awam
R01
4
3
1
JUMLAH
291
244
47

Kalendar

 

Carian

Hubungi Kami

Surat menyurat :- 
Jabatan Bendahari Negeri Sabah
Bahagian Pentadbiran dan Personal
Level 10, Blok A
Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat
88400 Kota Kinabalu

No Telefon : 088-368397 No Faks : 088-211392

KBNS / MBJ

KBNS

Jun 2015

Buletin Kelab Bendahari Negeri Sabah boleh dimuat turun -->Muat Turun Buletin KBNS <--

Ogos 2015

Perlembagaan Kelab Bendahari Negeri Sabah boleh dimuat turun -->Muat Turun Perlembagaan KBNS <--

Jumlah Pelawat

9.png6.png8.png3.png5.png
2018-02-23

Kemaskini terakhir:

08 Januari 2018

This template created and design by Shahrom bin Yusop SSL2014JBNS Copyright © 2014

This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014