This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014

Help by Klarita Domian W0122

Tema
 
 
 
 
Tarikh:
 
Masa:
 

 

JAWATANKUASA KERJA JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

 

NO.NAMA JAWATANKUASAPENGERUSI/
SETIAUSAHA
KEAHLIANKUASA & TANGGUNGJAWAB
1. Jawatankuasa Perjawatan, Kenaikan Pangkat & Lembaga Tatatertib Bendahari Negeri/
Cik Aini Hj. Ramlee
Semua Penolong Bendahari Negeri Hal-hal perjawatan dan tatatertib.
2. Jawatankuasa Koordinasi Pengurusan JBNS Bendahari Negeri/
Pn. Ummi Khalelah Bt. Kula
Semua PBN/Akauntan Kanan/Akauntan/Pen. Akauntan Menangani isu-isu semasa dan penambahbaikan kerja..
3. Jawatankuasa ICT JBNS Bendahari Negeri/
Pn. Nurhanizan Bakrin
Semua PBN/Akauntan Kanan/ Akauntan/Pen. Akauntan, Wakil JPKNS dan Wakil MOF Membincangkan, menetapkan polisi mengenai hal-hal Pembangunan Sistem, Infomasi & Teknologi .
4. Jawatankuasa Pemandu MS-ISO 2000 JBNS Tim. Bendahari Negeri/Encik Abdul Khalik Sapari Dilantik. Hal-hal berkaitan dokumentasi, persijilan, pengoditan dan mesyuarat kajian semula MS-ISO 2000 .
5. Jawatankuasa Peperiksaan PTK & KPSL Kakitangan Perakaunan (W) Bendahari Negeri/
Pen. Bendahari Negeri (BPK)
Semua PBN dan semua Ketua Akauntan Menyediakan soalan PTK/KPSL dan menyemak jawapan.
6. Jawatankuasa Sebutharga JBNS Tim. Bendahari Negeri/Puan Rose Boso Dilantik. Membuka sebutharga yang diterima, meneliti cadangan J/Kuasa Penilaian Sebutharga serta membuat keputusan berpatutan.
7. Jawatankuasa Fail Sulit JBNS Tim. Bendahari Negeri Dilantik. Pengurusan Fail Sulit Jabatan.
8. Jawatankuasa Pelupusan Rekod Pen. Bendahari Negeri (PDK)/
En. Feeley Bachee
Dilantik. Pengurusan dan Pelupusan Rekod dan aset Jabatan.
9. Jawatankuasa Pemandu KIK Pen. Bendahari Negeri (BPK)/
Pn. Nurhanizan Bakrin
Dilantik. Menyelaras dan memastikan program KIK dilaksanakan.
10. Jawatankuasa Pencapaian Program dan Aktiviti JBNS

Bendahari Negeri/
Pn. Modesta Siambun

Semua Penolong Bendahari Negeri Membincang/mengkaji Pencapaian Kerja Suku Tahunan JBNS.
11. Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun JBNS Tim. Bendahari Negeri/
Pn. Alice Chan
Semua Akauntan Kanan & Akauntan Membincangkan hal-hal kewangan dan akaun seperti dalam pekeliling Kementerian Kewangan bil. 1/1998.
12. Jawatankuasa Penilaian Sebutharga Akauntan Kanan (DK)/
Puan Noraisah Mat Salleh
Dilantik. Menilai sebutharga yang diterima bagi sesuatu kerja/bekalan.
13. Jawatankuasa Majlis Bersama Jabatan Setiausaha Pihak Pengurusan JBNS: PBD(PDK)
Pihak Pekerja:
Encik Zoe Albertus
Dilantik. Membincangkan isu-isu berkaitan hal-ehwal pekerja.
14. Jawatankuasa Produktiviti dan Kualiti Penolong Bendahari Negeri (PPP)/Puan Mary Rose Amui Semua Akauntan Kanan & Akauntan Mengjaki proses kerja yang dibangkitkan dari masa ke semasa untuk tujuan penambahbaikan.
15. Jawatankuasa Panel Pembangunan Sumber Manusia Bendahari Negeri Semua Penolong Bendahari Negeri Membincangkan prestasi kerja kakitangan dan syor pergerakan gaji.
16. Jawatankuasa Penilaian Bendahari Daerah (BD) Akauntan Kanan (AU)/Puan Modesta Siambun Dilantik. Melawat serta membuat penilaian ke atas Pengurusan Bendahari Daerah mengikut kriteria yang telah ditetapkan.
17. Jawatankuasa Penetapan Halatuju & Strategi JBNS Bendahari Negeri/
En Abdul Khalik
Semua Penolong Bendahari Negeri, Akauntan Kanan, Akauntan, Penolong Kanan Akauntan Menetapkan dan memantau pelaksanaan Halatuju dan Strategi JBNS.
18. Lembaga Tatatertib Bendahari Negeri/
Penolong Bendahari Negeri (PTP)
Semua Penolong Bendahari Negeri Membincangkan hal-hal disiplin dan tatatertib kakitangan.
19. Lembaga Kenaikan Pangkat Bendahari Negeri/
Penolong Bendahari Negeri (PTP)
Semua Penolong Bendahari Negeri Membincangkan perihal kenaikan pangkat kakitangan.
20. Jawatankuasa Pengurusan JBNS Bendahari Negeri/
Puan Mary Rose Amui
Semua Penolong Bendahari Negeri Membincangkan hal-hal Pengurusan Jabatan secara keseluruhan.
21. Jawatankuasa Laman Web JBNS Tim. Bendahari Negeri/
Pn. Nurhanizan Bakrin
Jawatan Kuasa Teknikal Laman Web: Setiap Wakil Bahagian Membincangkan maklumat terkini mengenai Laman Web JBNS.

Kalendar

 

Carian

Hubungi Kami

Surat menyurat :- 
Jabatan Bendahari Negeri Sabah
Bahagian Pentadbiran dan Personal
Level 10, Blok A
Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat
88400 Kota Kinabalu

No Telefon : 088-368397 No Faks : 088-211392

KBNS / MBJ

KBNS

- Tiada - 

Jumlah Pelawat

1.png7.png6.png3.png5.png3.png
2019-04-23

Kemaskini terakhir:

12 Disember 2018

This template created and design by Shahrom bin Yusop SSL2014JBNS Copyright © 2014

This template created and design by Shahrom bin Yusop @ Ahchong SSL2014JBNS@22263@008 Copyright © 2014